(1)
Priska Adristi, S. Peran Orang Tua Pada Anak Dari Latar Belakang Keluarga Broken Home. j.Lifelong Education 2023, 1, 131-138.